Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki używania plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

×
Przyjazd:      Wyjazd:      Dorośli/dzieci:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
RODO

Klauzula informacyjna RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w „GUESTROOMS” Wynajem pokoi Anna Stefaniuk/ APARTAMENTY GALICJA Paweł Stefaniuk

Szanowni Goście,

„GUESTROOMS” Wynajem pokoi Anna Stefaniuk/ APARTAMENTY GALICJA Paweł Stefaniuk z siedzibą w Krakowie dokłada wszelkich starań, aby Wasze dane osobowe przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwany jako: „RODO”).

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest „GUESTROOMS” Wynajem pokoi Anna Stefaniuk/ APARTAMENTY GALICJA Paweł Stefaniuk z siedzibą w Krakowie przy ul. Napoleona Cybulskiego 6, 31-117 Kraków (dalej zwany jako: „Hotel”).

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

1. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz świadczenia tych usług zgodnie z umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. wykonania ciążących na Hotelu obowiązków prawnych – zarówno publiczno-prawnych i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług hotelarskich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:

1. przez czas trwania łączącej nas umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy;

2. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

3. przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), Prawa budowlanego nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

4. do czasu wycofania Państwa zgody, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną zgodę.

Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy:

1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.:

o obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,

o podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo – administracyjnej;

2. innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:

o podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

o podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki),

o podmiotom współpracującym z nami przy realizacji projektów i zamówień oraz obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych – w zakresie, w jakim staną się one administratorem danych.

Ponadto pragnę poinformować, że:

1. nie planujemy przekazywać uzyskanych od Państwa danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2. państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie;

3. podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy, a zatem Hotel wymaga podania danych osobowych czy kontaktowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, w związku z wstępną lub zwykła rezerwacją. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przedstawić naszej oferty, dokonać wstępnej rezerwacji czy zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych lub zdrowotnych.

4. zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o:

o sprostowanie (poprawienie) Państwa danych osobowych,

o usunięcie Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,

o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),

o umożliwienie dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskanie informacji,

o przetwarzanych danych oraz o dostarczenie ich kopii,

o przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub bezpośrednio do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail: recepcja@freerooms.pl

W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Linki:Nasi partnerzy:

apartament dojazd kraków  pokoje polecamy

na godziny aktualności

dzieci ze zwierzakiem

Aqua Park KWHotel - Oprogramowanie Hotelowe Cybulskiego Guest Rooms
Nowa warstwa...

Wszystkie prawa zastrzeżone - CYBULSKIEGO GUEST ROOMS | Projektowanie Stron WWW

.