Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki używania plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

×
Przyjazd:      Wyjazd:      Dorośli/dzieci:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
RODO

Klauzula informacyjna RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w „GUESTROOMS”Wynajem pokoi Anna Stefaniuk/ APARTAMENTY GALICJA Paweł Stefaniuk

Szanowni Goście,

„GUESTROOMS”Wynajem pokoi Anna Stefaniuk/ APARTAMENTY GALICJA Paweł Stefaniuk z siedzibą w Krakowie dokłada wszelkich starań, aby Wasze dane osobowe przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwany jako: „RODO”).

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest „GUESTROOMS”Wynajem pokoi Anna Stefaniuk/ APARTAMENTY GALICJA Paweł Stefaniuk z siedzibą w Krakowie przy ul. Napoleona Cybulskiego 6, 31-117 Kraków (dalej zwany jako: „Hotel”).

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

1. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz świadczenia tych usług zgodnie z umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. wykonania ciążących na Hotelu obowiązków prawnych – zarówno publiczno-prawnych i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług hotelarskich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:

1. przez czas trwania łączącej nas umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy;

2. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

3. przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), Prawa budowlanego nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

4. do czasu wycofania Państwa zgody, w przypadku danych osobowych przetwarzanych oparciu o wyrażoną zgodę.

Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy:

1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.:

o obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,

o podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo – administracyjnej;

2. innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:

o podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

o podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki),

o podmiotom współpracującym z nami przy realizacji projektów i zamówień oraz obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych – w zakresie, w jakim staną się one administratorem danych.

Ponadto pragnę poinformować, że:

1. nie planujemy przekazywać uzyskanych od Państwa danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2. państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie;

3. podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy, a zatem Hotel wymaga podania danych osobowych czy kontaktowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, w związku z wstępną lub zwykła rezerwacją. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przedstawić naszej oferty, dokonać wstępnej rezerwacji czy zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych lub zdrowotnych.

4. zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o:

o sprostowanie (poprawienie) Państwa danych osobowych,

o usunięcie Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,

o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),

o umożliwienie dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskanie informacji,

o przetwarzanych danych oraz o dostarczenie ich kopii,

o przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub bezpośrednio do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail: recepcja@freerooms.pl

W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mapy dojazdu

Pieszo

Samochodem

Komunikacją
Miejską

RODO
Klauzula informacyjna RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w „GUESTROOMS”Wynajem pokoi Anna Stefaniuk/ APARTAMENTY GALICJA Paweł Stefaniuk »»
 Linki:Nasi partnerzy:

apartament dojazd kraków  pokoje polecamy

na godziny aktualności

dzieci ze zwierzakiem

Aqua Park nocowanie.pl Cybulskiego Guest Rooms

Wszystkie prawa zastrzeżone - CYBULSKIEGO GUEST ROOMS | Projektowanie Stron WWW

.